Ilustrátor v oblasti sci-fi a fantasy. S úspěchem ilustrována také beletrie (Irving, Gardner, Bloch, Stephen King, aj.). Absolvent Hollarovy střední odborné výtvarné školy v Praze. První  výstava v roce 1993 na sci-fi Parconu v Šumperku, dodnes proběhlo přes dvacet velkých výstav. Obrazy a ilustrace publikovány např. v časopisech Ikarie, Playboy, Penthouse, Level, ilustrace pro nakladatelství Laser, Perseus, Beta-Dobrovský, AF 167, Talpress, Betexa, Nava, Albatros, XYZ aj. Vytvořeno několik přebalů rockových alb (Kabát, Hagen Baden, A. Brichta, Votchi...) a videokazety pro Krátký film Praha. Podíl na projektu česko-anglicko-španělského sci-fi filmu Nexus. Úspěšné malby portrétů, velkoplošných interiérů i exteriérové malby. V současné době vytvořeny soubory meditačních karet a nástěnné kalendáře obrazů "Poselství Atlantidy". Používána technika AIRBRUSH (americká retuš) v kombinaci s malbou.
 
Moje tvorba je můj život.  

Tohle je řemeslo,
které mě baví a živí.

Z řemesla pak
velké umění vzniká


Prominent illustrator in the sci-fi and fantasy fields. Also successful as fiction illustrator (Irving, Gardner, Bloch, etc.). Graduated at Hollar's graphic school in Prague. The first exhibition at sci-fi Parcon in Šumperk in 1993, up to now twenty big exhibitions. Bauer publishes his pictures and illustrations in Ikarie, Playboy, Penthouse or Level magazines, illustrations for Ivo Železný, Laser, Perseus, Beta-Dobrovský, AFSF, AF 167, Talpress, Betexa publishing houses, etc. He created several rock album covers (Kabát, Hagen Baden, A. Brichta, Votchi...) and video tapes for Short film Prague. He participated in Nexus sci-fi film- a czech-english-spanish project. Successful portrait paintings, large-planary interiors and outside paintings. Used technique - AIRBRUSH in combination with painting.